EN | CN
日珥
PROMINENCE
2020 年,应 LOEWE 设计总监 JW Anderson 邀请,陈旻以西班牙传统的栗子焙烧陶罐为载体进行再创作。他从陶罐表面具有爆破感的孔洞联想到日珥爆发时的画面,并以纤维极具生命力的竹模拟了这一感觉,与陶罐形成了呼应。
产品设计|限量设计|2020

 

 

 

 

 

 

2021年 于纽约苏富比拍卖行拍卖 

 

 

 

 

 

2024年 于LOEWE CRAFTED WORLD 《艺匠天地》大展中展出 

 

 

竹的材料样本