EN | CN
SUIT
SUIT
OFFICE CHAIR
办公椅
Suit 是一把很具动感的健康型办公椅。其形态灵感源自泳装。在提供对身体全方位健康支撑的同时,突出了两肩后部的支持,增加了办公椅同步倾仰时更大的安全后倾度。背部类似敦煌壁画中飘带的流畅线条是国内人体工学椅形态研究中的一个突破。
产品设计|2010

获文化部中国设计展产品设计大奖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SUIT 应用于CELAC国际会议中